17/10/11

Hem viscut un gran dissabte


Útils. Hem viscut un gran dissabte. Un fenomen inèdit de mobilització internacional. Els enterradors del #15M hauran d'analitzar els seus paràmetres teòrics per copsar la realitat de la vida. El #15O ens crida a ajustar els nostres plantejaments. Els clixés i les plantilles han de donar pas als algoritmes i a emprar la comprovació empírica per un bon coneixement de per on van les coses.
El fenomen #15M no vol sangoneres ni instrumentalitzacions; rebutja les banderes, i pretén construir una nova representació participativa en consens, amb una organització sota els signes del núvol, dels medis de la societat del coneixement i de les xarxes socials.
"No ens representen, no" és ja un símbol d'impacte contundent. "Fora els privilegis dels polítics i dels banquers" un altre que se li acosta.
Aquests dos icones de jovent i de la ciutadania els hem d'emprar en un ariet decisiu contra el sistema social de la crisis, amb el sistema econòmic i polític que colpeja amb la crisis a les classes populars i als segments més desafavorits i febles de la societat.
Ens cal aprofitar la campanya electoral per ser útils en el sentit de la tendència profunda que expressa el moviment quinzemaigista. Hem també d'acumular consciència i forces, doncs el salt electoral i governamental del PP colpirà immensament a la gent treballadora que intenta aixoplugar-se i resistir els cops contra el nivell de vida, laboral i en els serveis socials, culturals i drets.
La campanya ens ha de convertir en ulls de la gent en útils, coherents i amb credibilitat, per la nova situació política.

No hay comentarios:

Publicar un comentario