17/5/17

George Orwell a la Barcelona dels Fets de Maig


Una passejada1 seguint els passos de George Orwell a Barcelona permet apropar-se a escenaris clau de la Guerra Civil espanyola a la gran ciutat i capital de Catalunya.
Enguany se celebren els 80 anys del anomenats “Els fets de maig” on la insurrecció treballadora amb les milícies de la CNT-FAI, les JLC, la JCI i el POUM es van enfrontar a la Generalitat de Catalunya i el govern de la República. Les barricades s’estengueren des de la Telefònica de la Plaça de Catalunya a les Rambles i al centre barceloní.
El fons de la revolta obrera rau en la confrontació revolucionària social amb l’ordre republicà burgès, alhora en lluita aferrissada ambdós contra l’exercit feixista comandat per Franco.
Encara avui en dia la revolta del 3 al 7 de maig de 1937 és polèmica i controvertida. La historiografia no es posa d’acord amb un relat dels fets suficientment objectiu, com per poder destriar les valoracions, inclòs sobre el seu contingut revolucionari, versió miliciana cenetista i poumista (comunisme heterodox), o contrarevolucionari, explicació governamental republicana i psuquista estaliniana (comunisme ortodox).
És arrel dels fets de maig que es deté a Andreu Nin, dirigent del POUM, se’l fa desaparèixer, tortura i assassina, per agents de l’NKVD de la policia estaliniana.
La Memòria Històrica segueix essent molt feble i esvaïda. Talment sembla tabú, com si entitats, organitzacions polítiques i responsables evitessin clarificar aquest episodi revolucionari i heroic de les nostres generacions avantpassades lluitadores.
En els llibres, escoles, discursos i proclames, és massa habitual que s’eviti la referència a l’obra revolucionària de Joaquin Maurin, Andreu Nin i el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM).
El pacte d’ignorància, tergiversació i silenci, d’aspectes claus de les vivències i acció revolucionària no ha estat absolut al estavellar-se davant el relat novel·lat de l’experiència viscuda per Geroge Orwell (Eric Arthur Blair), Homenatge a Catalunya.
El nom de Gòtic-Andreu Nin a la Biblioteca de les Rambles, l’edifici de l’antic Hotel Falcon col·lectivitzat per les Milícies del POUM, en part trenca el relat oficial encara imperant. Com ho feu l’homenatge a Andreu Nin al Parlament de Catalunya.
La mirada a la història dels fets revolucionaris ens ajuda a fonamentar  les necessitats i perspectives actuals. Ens és útil la defensa del POUM de la república catalana i la unió de repúbliques ibèriques.
El llegat revolucionari del POUM i d’Andreu Nin inclou una transformació social radical republicana, amb una base teòrica i política del marxisme català i internacional.
Del Butlletí electrònic d’EUiA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario