31/5/13

Homenatge a Andreu Nin


Revolució, Aliança Obrera en tant que front únic, radicalitat democràtica per la terra, la laïcitat, la república, els drets nacionals a un estat independent i a una federació des de la sobirania lliure, la naturalesa internacional de treball i de la classe treballadora, per tant de l'organització dels i les partidàries de prendre el poder polític per expropiar la classe posseïdora i financera, la lluita contra tot privilegi i opressió, a favor de la llengua, el procés revolucionari a una societat sense classes, sense explotació ni sotmetiment patriarcal de la dona per l'home, en fi, democràcia obrera amb igualtat real en el treball, entre els pobles, amb les llengües, entre les dones i els homes.
Aquí rau bona part del llegat del revolucionari Andreu Nin. Avui en dia el seu assalt al cel forma part del compromís revolucionari de qui assumeixi el repte de canviar aquest món i la societat en profunditat.
Aquests objectius, valors i visió revolucionària són els que compartim diferents tendències polítiques. El proper Congrés del POR (20è, dies 5, 6 i 7 de juliol) ho ha expressat amb el lema Emancipació, social, nacionals, de les dones.
Andreu Nin va anar a la revolució russa en tant que dirigent cenetista, va participar-hi durant nou anys, i va tornar a Barcelona com a comunista boltxevic. En tant que membre del PC va viure el procés de l'oposició d'esquerres d'Espanya (OCE). La crítica irreductible al termidor que frenava la revolució a la Rússia soviètica i la seva expansió el va portar a l'Esquerra comunista d'Espanya (ECE), que s'unificà amb el Bloc Obrer i Camperol (BOC, evolució de la Federació Comunista Catalana-Balear de Joaquim Maurín), amb la formació del Partit Obrer d'Unificació Marxista el 29 de setembre de 1935, com a conclusió de la insurrecció asturiana de la UHP i l'Aliança Obrera.
Es pot copsar l'actualitat de la posició teòrica i política d'Andreu Nin, per la lluita d'enguany.
"Tots els moviments nacionals tenen un contingut democràtic que el proletariat ha de sostenir sense reserves. Una classe que combat aferrissadament totes les formes d'opressió no es pot mostrar indiferent davant l'opressió nacional; no pot, sota cap pretext, desentendre's del problema. La posició pseudointernacionalista, que nega el fet nacional i preconitza la constitució de grans unitats, sosté pràcticament l'absorció de les petites nacions per les grans i, per tant, l'opressió. El proletariat només pot tenir una actitud: sostenir activament el dret indiscutible dels pobles a disposar lliurement de llurs destins i a constituir-se en estat independent si aquesta és llur voluntat. " (Andreu Nin. Els moviments d'emancipació nacional. Pag. 45. Editorial Base.).
De la Carta de L'Aurora adjunto: “La idea del front únic es traduïa en una esperançadora realitat, l'Aliança Obrera catalana es convertia en el primer pas cap a la formació del bloc proletari, cap a la unitat d'acció de totes les organitzacions polítiques i sindicals de la classe obrera per fer front al perill feixista, cada dia més amenaçador..” [Andreu Nin-1934]
Les idees d'Andreu Nin estan vives i són útils per a la lluita actual. Més de 220 persones estan ja inscrites per assistir el proper 17 de juny al acte de reconeixement a Andreu Nin que es farà al Parlament de Catalunya,organitzat per la Fundació Andreu Nin. Les places son limitades però hi ha llista d'espera.

No hay comentarios:

Publicar un comentario