13/3/16

El Dret d’Asil valor universal de les llibertats polítiques


La UE es condemna.
El dret d’asil prové d’èpoques i valors pregons de la democràcia revolucionària. Primer enlairat per la gran revolució francesa, a la fi del S. XVIII (1789). Després per la gran revolució russa soviètica, a primers del S. XX (1917).
Els Estats Generals veïns, amb la Convenció francesa, semblen lluny en el temps. Tanmateix els seus valors de Llibertat, Igualtat i Fraternitat, són els fonaments de les llibertats democràtics. La sobirania individual de la persona, de la ciutadania, dels pobles amb les nacions i estats, beu al complert d’aquests valors republicans.
La democràcia republicana de les llibertats polítiques es basà aleshores en la propietat privada i la força motriu de la revolució industrial. Temps de destrucció del vell règim, de les servituds ancestrals, d’extorsió de la natura i del treball, alhora catapultant un progrés inaudit en tots els dominis.
El mite de l’eternitat de les virtuts de l’economia i la democràcia capitalista va resultar capgirat pel Pau, Terra i Pa del proletariat revolucionari soviètic. Les llibertats democràtiques formals adquirien millor sentit a l’encarnar-les en la vida i la lluita de la majoria de la població.
Llibertats i drets universals és el que pot donar perspectiva de futur a qualsevulla estructuració cívica, cultural i política d’una societat. Els drets individuals són inalienables. Els drets universals es van incorporant per desenvolupar-se i fruir en harmonia amb la Natura de la que en som part.
El pacte de la Unió Europea amb Turquia per expulsar i excloure l’anomenada crisis de refugiats (i refugiades) és una conculcació en tota regla dels drets individuals democràtics i dels drets universals.
Fer-se enrere del dret d’asil, sigui polític, econòmic o fruit de la militarització amb les guerres en les que participa els mateixos Estats de la UE, és negar la possibilitat d’una unitat europea sobirana lliure i democràtica.
Veiem com activistes es mobilitzen i consciencien des dels barris i pobles. La solidaritat és intrínseca a les llibertats i drets. BComú impulsa amb compromís el concepte de Ciutats refugi, des de les Ciutats del canvi.
Ens enfrontem amb els grans poders econòmics, militaristes i dels Estats. La pau i l’asil són valors a fer-ne bandera de llibertat. Gravem-los a EnComú.
Del Butlletí electrònic d’EUiA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario