27/3/10

Metro

El Transport públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona inclou metro, autobús, tren i tramvia. Set-cents milions de persones viatgeres. Seixanta milions sense bitllet, val a dir que no paguen. Això representa un 8 % de frau, amb un 1 % de frau detectat i per tant comprovat.

El gruix de la gent treballadora veu malament que no es pagui. En canvi per a molta gent amb pocs recursos es considera un sistema d'alleugerar el pressupost. Hi ha que afirma que el bitllet està pujant anys rere any bastant per sobre del nivell de vida i dels sous. I és ben cert.

A l'infractor/a se'l tracta com un delinqüent de la pitjor mena, de manera barroera i repressiva, humiliant-lo, tirant-lo per terra, abraonant-li gossos, arrastrant-lo davant de tothom, amb puntades i trepitjant-los amb les botes; coses que he vist ben a desgrat i he denunciat, essent fins i tot colpejat pels guardians-goriles amb complerta impunitat doncs es neguen a identificar-se.

La Generalitat i els mitjans porten una campanya a tota pàgina. I a trompeta plena s'anuncia que es combatrà aquest frau per rebaixar la xifra del 8 % a l'1 %.

Hom pot fer-se la il·lusió i pensar que un govern de les esquerres potser burxarà i es recuperaran les propostes programàtiques de la coalició ICV-EUiA, per tant de posar en circulació bitllets d'abonament gratuïts o a un real baix preu pels col·lectiu joves, estudiants, aturats i més damnats per la crisis, per la gent jubilada i la gran, perquè te uns ingressos modestos que li fan onerós el bitllet del metro.

No sembla pas que la cosa vagi per aquí.

El poders públics, els de les esquerres inclosos, treuen pit contra la gent pobre i necessitada, però segueixen curosos, ben respectuosos i servils amb la gent poderosa i adinerada.

Potser hauran de concloure que les quatre milions i mig de persones aturades creades per la crisis de l'economia de mercat lliure són els delinqüents potencials i reals?

Seria força interessant que tractessin d'aquesta manera el frau dels empresaris i especuladors. No caldria que el frau general que grava brutalment al conjunt de l'economia baixés a un 1 %, es podria començar per situar-lo a la mitjana europea. Hi ha qui planteja xifres del 30 i fins i tot el 40 % de frau. Complementat amb la imprescindible reforma Fiscal perquè les grans fortunes contribueixin a l'Hisenda Pública, aleshores potser el preu del Transport Públic podrà ser més assequible per la gent modesta.

Francesc Matas Salla

No hay comentarios:

Publicar un comentario