26/3/10

Cuba

Uns apunts per a les propostes als Ajuntaments sobre Orlando Zapata Tamayo.


Després d'una prolongada vaga de fam de 80 dies ha mort el pres cubà Orlando Zapata Tamayo, reconegut per Amnistia Internacional com a pres de consciència.


a) Lamentem sincerament la mort de Orlando i el dolor que això ha portat a la seva família.

b) Aquesta mort senyala de manera punyent que els DDHH i les llibertats democràtiques no formen part del règim polític cubà.

c) El règim cubà que ajuda de forma solidària a molts pobles llatinoamericans i abans africans, te seriosos problemes de supervivència fins i tot alimentària i industrial, per l'ofec que representa el brutal i inhumà bloqueig dels EEUU contra el règim i el Poble cubà, secundat per l'anomenada posició comú de la Unió Europea. Aquests bloqueig és enguany el principal obstacle per un desenvolupament sa i positiu del Poble cubà, de les seves llibertats i institucions, lliure i sobiranament escollides sense interferències i intervencions externes.

d) Denunciem aquest sofriment que pateix el Poble cubà, amb l'aplicació de l'embarg de matèries i productes necessaris per a una millor qualitat de vida; embarg imposat des de fa dècades per EEUU, justificat i animat per la dreta del Partit Popular i de l'estat espanyol.

e) Demanem al govern del Partit Socialista, que presideix aquest semestre la Unió Europea, que realitzi els tràmits necessaris per a possibilitar l'anulació de la "Posició Comú" de la UE sobre Cuba. Posició adoptada essent president del govern espanyol José María Aznar del PP, en el moment de la seva presidència de torn de la Unió Europea.

Aquesta "Posició comú" fou per condicionar les relacions bilaterals de tots els estats membres de la UE amb Cuba, i possibilitar una política de sancions contra el Poble cubà, com així fou al 2003, mesures tendents al restabliment del capitalisme a Cuba, amb l'eliminació de les conquestes socials de la revolució i sobirania cubana.

f) Actualment la presidència espanyola de la unió Europea es favorable a aixecar definitivament al "Posició Comú". Aquesta proposta afavoreix millor els drets de la població cubana amb respecte a la seva sobirania, i alhora pot permetre un avanç vers la consecució plena dels Drets Humans.

g) Contràriament, el que pretén el Partit Popular, és seguir fent pagar al Poble cubà les privacions derivades de l'embarg. És clar que ni els EEUU, ni el Partit Popular, que no fa gaire ens van portar a una guerra de destrucció i invasió de l'Irak, o que veten totes les resolucions que obligarien a Israel a abandonar la massacre contra la població palestina, i tants d'altres, no poden donar lliçons de defensa dels DDHH a cap Poble ni regim estatal.

Segona foto amb les "damas de blanco" en manifestació de protesta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario