9/2/12

Una coordinació paritària

Amb la idea de millora podem estudiar els inconvenients i les avantatges de canvis profunds a la imatge d'EUiA, com pot ser establir la coordinació del moviment com una co-coordinació d'una dona i un home. És a dir, una coordinació paritària.
Resumeixo alguns dels trets que he pogut comentar i recollir.
Inconvenients.
Què els partits que formen EUiA no han tingut mai a la vida una dona com a lideressa, ni una secretaria general compartida ni paritària, per tant veuen amb recel una experiència innovadora però desconeguda.
Moltes dones dels partits i de les no adscrites als partits no volen que el fet de ser dones, el de la discriminació positiva de gènere, passi per davant de les capacitats requerides per una responsabilitat, ni que se les valorés més com a dona que per la seva vàlua com a persona.
El criteri d'una dona i un home negaria la possibilitat de que fossin dues dones.
Temor al desacords de l'inici d'EUiA quan hi havia president i coordinador. Les experiències de les directives del PCC i del PSUC viu de l'etapa de president i coordinador s'han interioritzat com a negatives. Primer va ser un president de la part PCC i un coordinador per part del PSUC viu; a la 2ª Assemblea van canviar-se les tornes per virtut de majories i minories, amb un president PSUC viu i un Coordinador PCC, després de la 3ª Assemblea ha continuat el mateix coordinador i del PCC, però sense la presidència.
Pot haver-hi un xoc de competències i ser factor de crisi, poden no compartir i no posar-se d'acord, bloquejant la direcció o l'organització.
Avantatges.
Incorporació de la dona.
Una senyal clara innovadora que es pugui percebre com a que dones i homes son en igualtat de condicions, sense quedar supeditats per tradicions i cultures superades pel fer, la formació, capacitats i compromís.
Superació de la rèmora patriarcalista, de l'hegemonia masclista dominant i a voltes misògina, que envolta tradicions conservadores incrustades en les organitzacions polítiques.
Metodologia d'entesa, pacte i acord, diàleg i consens, val a dir imposar-se el treball en equip, superar la confrontació lògica, i l'esquema majoria minoria jeràrquic de factura burocràtica excloent i limitadora, aposta per l'actuació del compartir i generar consens com element medul·lar del moviment.
Imatge i fer dual, de gènere, col·lectiva.
Permet incorporar a una persona jove a la coordinació general, amb una convicció de la necessitat de connectar amb els moviments emergents.
Reflexió sobre les funcions, responsabilitats i imatge, per la Comissió 2 #EUiA6a.

No hay comentarios:

Publicar un comentario