14/12/10

Obrir un procés per a la recomposició de l'esquerra

Aportació a l’Informe al Consell Nacional d'EUiA (11-12-2010)

Jordi López Santín va presentar aquesta aportació al Consell Nacional en nom col·lectiu d'una quanta gent que construeix les assemblees d'EUiA aplegada en el corrent Bastida, fratern amb el corrent d'IU Redes.

En el balanç que es fa a la introducció de l’Informe al Consell Nacional s’ha d’assenyalar que, al costat dels elements positius que ha tingut l’acció del govern d’entesa, amb el fort creixement de la despesa en polítiques socials de sanitat, educació i atenció a persones dependents, en polítiques d’igualtat i mediambientals, hi ha hagut elements negatius que tenen força pes, com l’assumpció de la política de seguretat i repressió a la Conselleria d’Interior o l’aprovació dels decrets de retallades socials i salarials als empleats públics que aplica el govern de la Generalitat, d’acord amb el gir a la dreta del govern Zapatero.

Aquestes decisions han mostrat una submissió de la direcció política d’EUiA i de la coalició a la política institucional o el tacticisme parlamentari, quan hauria d’haver estat a l’inrevés. Pel que fa a les retallades socials, l’efecte va ser parcialment combatut amb la ferma participació d’EUiA a la vaga general contra la reforma laboral.

A l’apartat de resum dels resultats electorals, cal assenyalar un cop més el milió de ciutadans que no tenen dret a vot i unir-nos a aquesta reivindicació democràtica.

És destacable el gir a la dreta que s’ha donat a la composició del Parlament no tan sols en l’eix social (majoria conservadora front a les esquerres) sinó també en l’eix sobiranista (aparició al Parlament d’una nova força independentista populista de dretes).

En les perspectives front a la nova situació política, EUiA s’ha de situar, des de l’inici, en l’oposició beligerant i activa front al nou govern de CiU. No pot haver ni cent dies ni cinc minuts de treva. El programa del govern d’Artur Mas és ben clar: desmantellament de les restes de l’Estat de Benestar, retallades i desinversions en polítiques socials, privatitzacions a dojo i mesures per afavorir els poderosos. Ens han de trobar al capdavant de la resposta social contra aquesta ofensiva de la dreta.

La resposta política d’esquerres s’ha de fondre amb la resposta sindical contra la gestió neoliberal de la crisi. Es tracta d’impulsar les mobilitzacions sindicals, començant per les del 15 i 18 de desembre i d’assumir el programa polític que presenten els sindicats com a alternativa a la reforma laboral. D’una manera molt concreta, cal posicionar-nos contra les noves mesures del govern: les privatitzacions en el transport públic i contra les retallades en el subsidi d’atur.

Amb la perspectiva de les eleccions municipals, ens cal un canvi d’orientació per impulsar la participació d’EUiA en espais oberts cívics i plurals en els barris i pobles, en els existents o en els que es puguin crear, on l’esquerra s’enforteixi i s’ampliï amb experiències socials que permetin fer front a l’avanç ideològic de les posicions xenòfobes i de dretes entre els treballadors, les classes populars i els joves. En aquest context, la nostra coalició ICV-EUiA ha de ser més política que no electoral i establir un funcionament igualitari, que trenqui amb l’asimetria que ja no respon a la realitat de les organitzacions.

Proposem que la Conferència Política d’EUiA faci una crida a obrir un procés amb participació d’altres entitats polítiques i socials per a la recomposició de l’esquerra.

Els eixos de mobilització de la nostra proposta política han de ser:

Exigència de rectificació de la reforma laboral i del sistema de pensions. Anulació de les retallades socials, a Catalunya i a Espanya

Reivindicació d’una consulta sobre el dret a decidir

Organització i defensa dels aturats

Acompanyar i actuar en l’organització dels col·lectius de ciutadans immigrants, contra la xenofòbia i el racisme.

Barcelona, 11 de desembre de 2010

Teresa Cairó, Antoni Campos, David Companyon, Mireia Espert, Assun Franquesa, Iván Hernáez, Jordi López Santín, Francesc Martínez López, Amanda Martínez Hita, Isabel Martínez Soriano, Francesc Matas Salla, Jordi Matas, Manel Navarro, Martín Pretel, Àngels Tomàs, Maria Vilà, Montserrat Vilà, Xevi Vives.

No hay comentarios:

Publicar un comentario