9/5/13

Compromís d'EUiA Vallès Occidental amb el Dret a decidir i un procés constituentJoan Mena, diputat d'EUiA dins la coalició ICV-EUiA, em fa arribar una resolució adoptada per l'Assemblea del Vallès Occidental. Adjunto uns paràgrafs.
Joan Mena, Marisol Martínez.
Els pobles del món que expressen voluntàriament la seva voluntat d'esdevenir una nació han de veure garantits, per dignitat i per democràcia, els seus drets nacionals. Per aquest motiu, Catalunya és una nació, i com a tal té el dret a decidir lliurament el seu destí, és a dir, a exercir el dret a l’autodeterminació. (...)
El poble de Catalunya ha expressat, després de la dictadura franquista, en dues ocasions, l’any 1979 i l’any 2006, la seva voluntat d’autogovern concretada en els respectius Estatuts d’Autonomia. I al llarg dels trenta-tres anys d’existència de les institucions democràtiques catalanes recuperades, el Parlament de Catalunya ha proclamat en diverses ocasions el dret imprescriptible, irrenunciable i inalienable del poble català a l’autodeterminació.
La sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, com a conseqüència dels recursos presentats pel PP i el Defensor del Pueblo, va suposar un menyspreu a la voluntat del poble català en no respectar la decisió de la ciutadania expressada en referèndum l’any 2006.
La sentència va comportar la ruptura del pacte constitucional i va obrir una etapa en la que la única via de sortida democràtica passa per retornar la veu i la capacitat de decisió al poble català.
Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 i de l’11 de setembre de 2012 son expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble català. La resolució 742/IX del Parlament de Catalunya, del 27 de setembre de 2012, aprovada per una majoria de vuitanta-sis diputats i diputades marca de forma inequívoca el camí cap a una consulta o referèndum d’autodeterminació. Els resultats de les eleccions del 25 de novembre han ratificat la voluntat de celebrar la consulta o el referèndum durant la present legislatura i alhora han configurat una composició del Parlament que expressa la pluralitat de les forces que donen suport a aquest procés. Malgrat això CiU i els poders financers catalans situen l’execució de la Consulta més dependent de mantenir la política de retallades i de les negociacions sobre el dèficit fiscal amb el govern de l’estat espanyol, o de la legalitat vigent de la monarquia, que de la demanda popular catalana de llibertat i sobirania.
Els darrers temps hem viscut un continuat procés de recentralització, d’atac a l’autogovern de Catalunya i a la llengua catalana per part del Govern de l’Estat, que s’ha vist afavorit per la sentència del TC. Uns atacs a la llengua catalana que en el cas del País Valencià i de les Illes Balears han estat liderats pels respectius governs. Amb aquests i d’altres pobles compartim una llengua i uns vincles històrics i culturals, en el marc dels Països Catalans, cap als que expressem la nostra solidaritat, la voluntat de compartir l’avenç cap el reconeixement dels drets nacionals i l’ampliació de les formes de cooperació que preveu l’article 12 de l’actual Estatut.
De forma simultània, aquest procés s’ha de fer en un context d’una forta demanda ciutadana de regeneració democràtica, amb una exigència àmpliament compartida que reclama altres maneres de fer política. El procés pel dret a decidir, sense una profunda regeneració democràtica que expulsi la corrupció de la vida política de Catalunya, serà molt més difícil i tindrà molta menys credibilitat.
Des d'Esquerra Unida i Alternativa del Vallès Occidental expressem el nostre compromís amb la garantia democràtica de l'exercici del dret a decidir. Aquest exercici s'ha de poder garantir basant-se en els següents principis:
- Legitimitat democràcia; - Diàleg; - Pluralitat; - Transparència; - Legalitat: - Cohesió social; - Visualització de totes les opcions (independentista, federalista, sobiranista i confederalista).
Per tot això, l'Assemblea Comarcal d'EUiA resol:
1. Donar suport a totes les mobilitzacions socials, polítiques i institucional que vagin en la línia de garantir el dret a decidir amb els principis abans esmentats.
2. Treballar de forma activa a conscienciar i sensibilitzar el conjunt de la població per a garantir el dret a decidir com a eina de lluita de classes, de conscienciació social i d'inici de procés constituent al conjunt de l'estat.
3. Defensar un procés constituent democràtic des de la base territorial, municipal i al Parlament, de concepció sobirana republicana, en el que la llibertat nacional obri pas i es fonamenti en les necessitats i demandes socials.

No hay comentarios:

Publicar un comentario