10/1/12

Més del mateix o innovació per una EUiA moviment

Anem a una assemblea del “més del mateix” o l’aprofitem per empoderar a l’afiliació i a les assemblees?
Donada la situació de xoc amb la crisi econòmica i la involució governamental se necessita una assemblea de mobilització, d'obertura, innovació i consens.
Portem 5 setmanes des del consell nacional que va acordar fer la sisena assemblea a la primavera, el temps va corrents, el govern català de Mas (CiU) i l’espanyol de Rajoy (PP) incrementa l’escalada de retallades i d’esprémer les rentes salarials i les més febles, mentre la direcció executiva, la política i la coordinació d’EUiA, resten paralitzades i “muditas”. És palès l’esgotament polític.
Muntem innumerables comissions de documents o ens dotem d'un equip o grup polític dinamitzador que piloti el procés assembleari de baix a dalt?
Pot ser un equip variat, potent, amb dues persones -dona i home en paritat- de portaveus que treballessin en igualtat. Des d’aquest equip i concepció de dinamització podria coordinar-se el treball a les assemblees i a les comissions que s’estableixin. Es tractaria de que l'equip dinamitzador de la 6a Assemblea es concentrés en aquesta tasca amb capacitat executiva complerta; en canvi la coordinació i permanent es dediques a la direcció de les activitats del dia a dia d’EUiA. Els òrgans polítics, com la comissió i el consell nacional són les que els hi pertoca decidir sobre la sisena assemblea, podrien treballar amb transparència i interactivitat (llum i taquígrafs) des de les propostes de l’equip de dinamització, amb la vehiculització per aquest i les comissions establertes del procés d’empoderament de la base afiliada, assembleària i electoral.
Seria un error seguir amb un criteri verticalista jeràrquic de tall de partit anquilosat, electoralista o burocratitzat. El que ens correspon és obrir a fons EUiA, horitzontalitzar-la, per ampliar la participació i el compromís.
Fins aquí ja són algunes propostes, però es pot seguir tant les que he anat presentant al butlletí d'EUiA, con al meu bloc, com les variades que s'apunten per les persones i gent dirigent.
Com elements a tractar per l'assemblea en diferents comissions, tallers, fòrums i xarxes socials:
a) Un projecte d'esquerra nacional catalana, amb uns eixos polítics d'acció i mobilització, a establir sobretot a partir del que la gent està implicada, immersa i interessada, inclouria lliçons de la utilitat i límits de la gestió de tot tipus, amb el balanç de l'experiència de 7 anys de governs de els esquerres; Quines aliances socials i polítiques. Tipus de coalició. Superar la sopa de lletres i l'instrumentalitat electoral. Un Àmbit acció política.
b) Una esquerra fraterna, federal i co-responsable, amb les esquerres de l'estat espanyol -de forma preferent amb IU, però també amb Amaiur, BNG i ERC- i les europees -amb el PEE, alhora amb les esquerres anticapitalistes, ecologistes i independentistes-. Un Àmbit federal o confederal.
c) Reiniciar EUiA, Primer fer esquerra social bàsica, segon construir moviment "EUiA" , tercer forjar coalició àmplia i fraternitat a l'estat i europea. Treballar a fons amb el sindicalisme, aprendre i incorporar metodologies i valors de la indignació assembleària del moviment 15 M, girar vers els organismes, casals, ateneus, espais, centres i assemblees de jovent, amb la important component del sentiment independentista. Estudiar les experiències d'obertura i confluència tipus Ateneu Roig, Espai Obert/Crac, i moltes altres, com les bones pràctiques d'Asemblees i del treball jove. Metodologia -funcionament- assemblees i dinamització, coordinacions, locals i generals com moviment. Electes parlamentaris, regidories, responsables a la gestió pública (municipal o governamental) en funció de les assemblees, de l'orientació i coordinacions del moviment de les assemblees. Superar les quotes i el regim de quota majoritària que redueixi la vitalitat i l'expressió real del moviment, amb equips de dinamització i coordinacions paritàries, compartides, participatives, dialogants, de posició política i d'acció en consens. La coordinació general també paritària, compartida i col·legiada. Un Àmbit orgànic moviment.
Amb tot això es tracta d'aconseguir un enfocament creatiu innovador, diferent, dialògic, per dinamitzar l’empoderament d’electorat, d’afiliació, i de les assemblees, fent per manera de concloure en consens, amb l’enumeració de totes les posicions que convisquin en el si del moviment.
Les assemblees escollirien les propostes programàtiques de mobilització i construcció de moviment, i les metodològiques orgàniques, sobretot a partir del que la gent està implicada, immersa i interessada, l'afiliació i l'electorat compromès. Però les assemblees haurien de formar-se amb Convocatòries socials ciutadanes o similars obertes, amb un treball perquè la participació en plenari i tallers fora la meitat afiliació i altra meitat votant o afí, fins i tot de les altres tendències de les esquerres amb les que volen dialogar i compartir; les ponències i resums també ser obertes, paritàries i participatives amb la part esmentada de gent votant i d'altres organismes.
La mateixa assemblea nacional estructurar-la participativa –"la més gran de la història d’EUiA"-.
Així, amb aquestes propostes i moltes altres, el repte és ser útils, forjar u moviment útil per a construir esquerra treballadora, jove, dona, immigrada, social, democràtica i de llibertat nacional.
Enllaços sobre elements de reflexió per a la 6a Assemblea:
Col·lectiu:
Personal:

No hay comentarios:

Publicar un comentario