12/1/12

Ens movem per la 6ª Assemblea

Aportar reflexió i propostes és sinònim de compromís; així ho va entendre la gent d’EUiA que s’aplega a ARPA, amb la incorporació de cares noves i joves. El compromís es concreta en acció. I ara toca ASSEMBLEA. Preparar la 6a Assemblea d’EUiA per la primavera, pel maig. Una Assemblea per fer i arrelar moviment d’esquerres, amb la gent dels moviments de tot tipus. Un procés assembleari obert, participatiu i interactiu amb la gent votant i no votant d’esquerres. Una Assemblea d’innovació, moviment i empoderament de les bases, de l’afiliació i de tothom amb qui fem coses. Al resum es podem veure propostes que superen l’avorriment de molta reunió política insulsa i poc útil. Un equip que dinamitzi tota la preparació i àmbits d’implicació i elaboració. Unes propostes polítiques des de la base. Ciberactivisme i cibercreació, virtual i presencial. Coordinació paritària, compartida i col·legiada, inclosa la general. Temes, orientació, propostes polítiques, aliances, metodologia, amb el que hi hagi acord de consens en tant que moviment, superar jerarquies verticals de dalt a baix, seguir dialogant sobre el que no hi hagi consens, amb transparència, enumerant totes les posicions a l’abast de tothom des del web i es xarxes social. Una comunicació potent transparent en xarxa i xarxes que permeti moviment participatiu,amb relació directa en totes direccions.
Tota persona interessada pot posar-hi el nas cercant per “arpaeuia”.
Resum trobada ARPA d’EUiA (Àmbit de reflexió, participació iacció), dimecres 11 de gener de 2012.
Assemblees amb persones presents: Anim·acció, Badalona, Cerdanyola, Educació, Eixample, Gràcia, L’Hospitalet Ll, Mitjans de Comunicació, 9 barris, Rubí, Sabadell, Sant Adrià del Besòs,Sant Andreu Palomar, Serveis administratius i financers, Transport i telecomunicacions, Vic (Osona).
Document presentat a la permanent insuficient i en la línia de la convocatòria d’altres assemblees amb calendari insuficient. Tot i així ja s’està buscant lloc per la VI Assemblea durant maig 2012.
Es tanca un cicle de deu anys i cal obrir-ne un altre.
De cara a la permanent del proper dilluns 16 de gener i el consell nacional del 21 de gener:
·         Aprovar que la coordinació de l’assemblea sigui per part d’un Grup/ Equip Conductor/ coordinador/ dinamitzador de la 6a Assemblea, plural, representatiu i amb poder executiu, autònom, que es desfaci un cop acabada aquesta sense interferències per part de ningú. Un Grup Conductor/ Dinamitzador que generi confiança.
·         S’intentarà arribar a un consens, que això sigui vist per la major part de la permanent i el consell nacional, sinó caldrà recollir els suports a les propostes que nosaltres fem.
De cara a la 6a assemblea:
·          Ens comprometem a implicar-nos personalment en les tasques de difusió, preparació, organització de la Sisena Assemblea o en qualsevol aspecte que calgui per garantir una Conferencia oberta, participativa, engrescadora i útil. Animar a la direcció i a la gent de base en general, a que també ho facin.
·         Buscar una nova metodologia innovadora i diferent per  a què la reflexió sigui de baix a dalt, des de les assemblees territorials. Empoderar les assemblees, dinamitzar-les i revitalitzar-les. Utilitzar l’enquesta que es va passar el juny per iniciar aquest empoderament de les assemblees. Convidar a gent de fora de l’organització tant durant la preparació com a l’Assemblea. Fer girar el punt de gravetat de l’organització sobre les assemblees. Obrir la participació a més a més de la militància a la gent amiga i votant.
·         Per a tot això ens cal una data el més aviat possible per la JA convocada durant la primavera 2012, 6a Assemblea.
·         Aquesta metodologia ha de marcar com volem que sigui l’EUiA després de la 6a Assemblea: amb unes assemblees ben informades, amb drets i deures per la gent membre del CN. Que sigui un referent de la unitat d’esquerres, mobilitzadora, i organitzativament plural i amb un funcionament col·lectiu.
·         L’Assemblea ha de donar respostes a la situació de crisi actual. Mètodes d’organització, de lluita i alternatives al neoliberalisme salvatge. Quina és l’Esquerra Unida i Alternativa que la gent treballadora de Catalunya necessita? Quines alternatives? Quines aliances? Quina coalició?
·         Ens cal una EUiA amb projecte polític propi, sense subordinació ni seguidisme dels companys i companyes de coalició.
·         Hi ha d’haver una idea força de l’Assemblea cap a l’exterior relacionada amb la necessitat d’un ampli front d’esquerres contra les polítiques neoliberals i les retallades.
·         Que les assemblees puguin fer una pluja d’idees dient quines són les temàtiques que més els preocupen.
·         Fer jornades prèvies obertes de debat, amb tothom que es vulgui afegir. Gent votant, afiliació, o d’esquerres.
·         Impulsar la paritat dintre de l’assemblea i a la coordinació. Que la coordinació sigui paritària, compartida i col·legiada.
·         Teixir aliances i decidir referents europeus i estatals.
·         Cercar la unitat i la confluència.
·         Aconseguir una organització de moviment col·lectiva i menys institucional, implicant a la gent i gent nova entre la votant.
·         Superar les sensibilitats. No a les quotes. Equips i coordinació col·lectiva.
·         Utilitzar les noves tecnologies per a fer els debats així com per convocar la sisena assemblea.
·         Utilitzar fòrums virtuals, públics, interactius perquè el màxim de gent pugui participar dels debats. Fer campanya per la 6a Assemblea, impulsar el ciberactivisme i les xarxes socials.
·         Fer una assemblea emmarcada dins de la realitat que tenim i que doni resposta coherent i diferenciadora dels altres.
·         Hi ha diverses propostes de temes per les comissions:
1.      Política
2.      Balanç del govern d’esquerres
3.      Aliances (Catalunya / Espanya / Europa).
4.      Organització (Estatuts / Direcció).
5.      Alternatives
·         També es pot resumir-les amb noms diferents dels clàssics, com àmbits coordinats i en xarxa amb el Grup/ Equip Conductor/ Coordinador /Dinamització:
1.      Projecte d’Esquerra nacional catalana: a) coalició b) altres aliances
2.      Esquerra federal/confederal
3.      Orgànic i moviment
·         Il·lusionar a militants i amigues en el procés. Manual de bones pràctiques a les assemblees. Comunicar-les perquè aquestes pràctiques siguin conegudes per tothom.
·         Aquestes comissions/ àmbits sobre els eixos de treball públiques i obertes a la participació, transparents, amb els debats penjats a la web.
·         Marcar objectius clars i ajustats al que podem aconseguir.
·         Avaluar el que s’ha fet fins ara per a millorar i no repetir els errors. Balanç del govern d’esquerres.
·         El model que volem per a la societat, aplicar-ho a EUiA per a ser més coherents i regenerar la democràcia interna.
·         Funcionar de manera pública. Participativa a nivell intern, oberta a nivell extern.
·         Buscar llenguatge adient a les noves voluntats.
·         Es proposa redactar totes aquestes propostes per oferir-les a la direcció, si no hi ha entesa i receptivitat passar a sumar adhesions entre la militància i a les assemblees per desencallar el procés lent i facilitar i ampliar el màxim el debat aprofitant el temps i evitant que ens vagin passant les setmanes. Sempre es treballarà perquè la proposta final sigui del màxim consens possible dins de l’organització.

No hay comentarios:

Publicar un comentario