16/11/10

El què no s'ha fet bé · 1.

Autonòmiques · 2

Tripartit.

Un pacte polític d'Entesa de progrés entre les esquerres parlamentàries, depenent de les institucions i les lleis burgeses, on es condicionava la representació popular del Parlament a la gestió de les polítiques del govern. El programa adoptat evitava incorporar plantejaments econòmics, socials i democràtics que defensessin les necessitats més treballadores i populars, i impliquessin polítiques de xoc contra les imposicions de les multinacionals, els Bancs, i del capital català, espanyol i europeu.

La mobilització popular no ha estat com element base de suport ciutadà a l'acord entre les esquerres per impulsar polítiques d'esquerres. S'ha confiat en la mecànica parlamentària, en l'estat burgès, en els acords amb la burgesia, en les negociacions amb el govern estatal.

S'ha enfocat la crisis acceptant què el cost recaigui en la població treballadora. Atur, desindustrialització, xenofòbia, precarietat, retall en els sous, increment en impostos i rebaixes en la fiscalitat dels poderosos.

S'ha acatat la retallada de l'Estatut tot estar-hi en contra. S'ha homologat l'Ajust d'Austeritat dels govern estatal. S'ha acceptat la Reforma laboral tancant les orelles a la mobilització sindical per la seva rectificació.

NO a polítiques dretanes

Verd Esperança. Solucions d'Esquerres.

Vota ICV-EUiA


De què va?

No hay comentarios:

Publicar un comentario