30/5/09

Força Barça a dos cents cinquanta mil

No sé pas què hi ha de cert. Ans en alguns mitjans s’ha esmentat la xifra de 250.000 euros de destrosses i desperfectes. Va ser continuació de la la rua barcelonina de celebració de la Champions.

El circ està servit.

Des de qui correspon es fa un gran esforç per publicar que el vandalisme, la gamberraria, l’incivisme profund primari, ben poc animal i molt civilitzat, és cosa d’unes minories.

Cap dubte sobre això. Ans toca a les majories assumir aquest greu cost vàndal?

Perquè no fer-ho pagar a qui se’n beneficia de veritat? Al Barça, al sector hoteler i turístic de Barcelona i Catalunya, i a la gent gamberra destrossadora del mobiliari urbà.

És palès que les mesures son de diferent tarannà i moral segons del què i de qui es tracta.

Resulta que a les prostitutes del Raval, Barri Xinès, se les assetja i exclou, a cop d’una maldestre Ordenança de Civisme, digne hereva d’allò de “Vagos i maleantes”.

Ara be, la mateixa Ordenança no serveix, al menys no s’empra, quan es tracta del Barça, i de la minoria de seguidors violents i destrossadors. Una minoria, que val a dir, és molt més majoritària, danyin i costosa, que els afers d’unes poques noies prostituïdes.

Potser una diferència és que les prostitutes són un obstacle per l’especulació i el nou us del barri esmentat.

En canvi el joc, i encara més la sonada victòria del Barça, és un element de projecció i promoció turística arreu del món de primera magnitud. A més, el fervor de masses permet per unes hores alleugerar penes, produir alegries efímeres, i apaivagar desencisos per uns instants d’eufòria, uns amb alegria natural, per alguns de borratxera, i altres de vandalisme incívic.

Com es tracta d’un negoci. Que paguin els desperfectes tant el Barça, com la promoció turística de la ciutat amb la marca Barcelona, com les persones violentes destructores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario