22/4/19

Decàleg: Sobirania energètica

Decàleg de bases programàtiques de Sobiranistes · Eleccions generals del 28 d’abril del 2019
 
5. Sobirania energètica                         
        
La crisi climàtica i ambiental que pateix el nostre planeta necessita de polítiques ambientals i energètiques que ajudin a fer front de manera efectiva als efectes derivats del canvi climàtic. Avui una part important de les nostres comarques presenten sequeres, contaminació, erosió de la biodiversitat, contaminació de les aigües freàtiques i desertificació del territori, en conseqüència necessitem un avenç en la gestió integral de l’aigua com a bé públic i polítiques socials que garanteixin que cap persona té escassetat d’abastament. La lluita contra el canvi climàtic i en defensa de l’aigua i de l’energia com a dret universal ha de ser conseqüència d’amplis compromisos i consensos de país. Necessitem:

·         Llei estatal de canvi climàtic.

·         Polítiques energètiques que democratitzin l’energia, fomentin la sobirania energètica de la ciutadania i estableixin un sistema basat en les energies renovables.

·         Passar d’un model de consum i producció lineal i  basat majoritàriament en energies provinents de combustibles fòssils, cap a un model de producció totalment circular i net. 

·         Apostar per una transició energètica cap a un planeta i una economia baixos en CO2, amb territoris i ciutats on les persones que hi vivim puguem respirar un aire de major. 

·         Desenvolupar una estratègia de transició justa, un canvi en el mercat de compra venda d’energia i un mercat elèctric transparent i auditat públicament, que no permeti beneficis especulatius.

En aquest camí cap a una Catalunya menys contaminant i contaminada, el paper que han de jugar les polítiques de mobilitat és central. Una gestió de la mobilitat més avançada i integradora és un element que afavoreix la cohesió social dels territoris i vertebra Catalunya territorialment. Per últim, pels efectes sobre l’economia que presenta la mobilitat sostenible i segura. En un escenari de transició energètica les polítiques de mobilitat seran una font de generació d’ocupació. 

·         Reducció de gasos contaminants que produeixen polítiques com l’increment del transport públic. Electrificació del parc de vehicles tant públic com privat. Implementació de vies de ferrocarril pel transport de persones i mercaderies i aposta per polítiques que fomentin la mobilitat activa. 

·         Apostem per l’enfortiment del sistema de transport públic en la seva millora i participació.

·         Convé una Llei de mobilitat estatal, inversions públiques per la transformació del sector de l’automòbil i dels transports.

No hay comentarios:

Publicar un comentario