22/4/19

Decàleg: Democràcia


Decàleg de bases programàtiques de Sobiranistes · Eleccions generals del 28 d’abril del 2019
 
6. Democràcia

A l’Estat Espanyol hem patit una involució democràtica en els darrers anys, conseqüència de la crisi social, de la crisi de representació política i també de la crisi de model d’Estat. Proposem les següents actuacions:

·         Modificar la Llei de Transparència per dotar-la de mecanismes que eliminin l’opacitat de la gestió pública i les restriccions davant determinades institucions com la Monarquia. 

·         Calen plans concrets contra la corrupció i contra la proliferació de la impunitat de les “clavegueres de l’Estat” en els aparells de seguretat i en el poder judicial.

·         Reforma de la Llei Electoral per augmentar i millorar la participació política i per fer-la proporcional i representativa de la ciutadania. Introduir-hi mecanismes de control, revocació i auditoria de la gestió pública.

·         Revisar el funcionament del Tribunal de Comptes i de la Junta Electoral Central per que no puguin operar com organismes censors de drets i llibertats polítiques.

·         Avançar en un Senat com a cambra de representació plurinacional. 

·         Emparar i promoure l’organització i el paper de la Societat Civil i de les seves organitzacions i moviments.

·         Desenvolupar una nova llei de Memòria Història que resolgui l’empara de la Llei d’Amnistia als crims del franquisme, que estableixi una política pública de localització i exhumació dels desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme i en general procedeixi a l’anul·lació de les causes judicials del franquisme amb ple reconeixement de totes les persones i familiars que van patir persecució, presó, tortura, exili o repressió de qualsevol mena. 

·         Avançar en una cultura de la memòria per introduir en el sistema educatiu un coneixement i visió crítica dels esdeveniments històrics que van produir greus atemptats als drets humans.

No hay comentarios:

Publicar un comentario