4/9/09

L’Estatut de la discòrdia

El nivell de democràcia a l’estat espanyol de les Autonomies mostra els seus límits amb l’amenaça que planeja per part del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionals aspectes bàsics de la llei.

El que frena el vist-i-plau del Tribunal són: el preàmbul, amb la seva retorçada filigrana perquè apareixes el concepte de nació; l’article sisè sobre la llengua catalana, on s’esmenta el dret i el deure de conèixer-les (no a emprar-les); el vuitè, sobre els símbols de Catalunya; i alguns altres.

Un Tribunal obsolet

El Tribunal Constitucional te potestat per posar en entredit i anular allò que han negociat, votat i decidit els representants de la sobirania popular ciutadana i a l’estat espanyol. Estem tractant d’una llei bàsica, aprovada pel Parlament de Catalunya i pel Parlament espanyol.

Un Tribunal que no ha estat escollit directa per la ciutadania es converteix en l’àrbitre, i en el dictador, per sobre la representació escollida a les urnes.

Gairebé podem fer un paral·lelisme entre el contrasentit democràtic de la manca de sobirania ciutadana que representa aquest Tribunal, i el del Rei i la Monarquia.

O s’hauria de convertir en electes els i les membres del tribunal esmentat, o el millor seria suprimir-lo. Que siguin el Parlament, les eleccions, qui decideixin les constitucionalitats o no de les lleis i de les polítiques dels governs.

Veure a LA AURORA-POR... "Un tribunal no pot decidir per un poble".

No hay comentarios:

Publicar un comentario