11/7/17

Mobilització i participació en el referèndum 1-O a Catalunya en comú

Coordinadora Catalunya en comú.
Benvolgudes, Us fem arribar una aportació per al debat de la coordinadora que hem elaborat de manera col·lectiva -i que vol ser un text de consens- recollint propostes de diverses persones (tenint en compte que hi haguessin aportacions de territori i que hi hagués paritat). Confiem que servirà per enriquir el debat del 8 de juliol i que el fareu arribar a l'executiva i la coordinadora de la mateixa manera que es va fer per l'altra coordinadora o de la manera que s'hagi definit per a aquesta.
Algunes de les persones que hi hem fet aportacions som les vint que segueixen: Alba Aguilà Manchó, Anna Rius Ulldemolins, David Companyon i Costa, Enric Tello Aragay, Francesc Matas Salla, José Garriga Simó, Josep Sementé Moyà, Laura Bergés Saura, Margarida Fité i Girvés, Maria Assumpció Franquesa Segura, Maria Isabel Martínez Soriano, Maria Vilà Miras, Montserrat Busquets i Gubau, Pino Delàs Martí, Quim Sopena Lizcano, Ramon Arnabat Mata, Ramon Font Herrera, Sandra Ezquerra Samper, Sònia Farré i Fidalgo.
Abraçada!
Aportació a la Coordinadora de Catalunya en Comú · 8 de juliol de 2017
Fem arribar a l'executiva, per a què es tinguin en compte per a la preparació dels documents de cara a la coordinadora del dia 8 de juliol, un document per a contribuir al debat sobre el referèndum. Ens agradaria que es socialitzés aquest text amb la coordinadora.
1. Catalunya en Comú ha de tenir una política activa en el debat obert arran de la convocatòria del referèndum del proper 1 d'octubre. En les campanyes de les eleccions generals, amb la nostra proposta de cercar aliances estatals per a un referèndum acordat, van tenir un paper central i vam marcar l'agenda. Però un cop el moviment independentista va agafar de nou la bandera del referèndum reformulant el seu full de ruta i es va comprometre a la seva realització si o si, Catalunya en Comú no pot tenir un paper expectant. Cal adquirir un rol actiu i propositiu seguint els passos de la nostra actuació al pacte pel referèndum.
2. El referèndum de l'1 d'octubre no és el que desitjaríem, ja que no comptarà amb el reconeixement de l'Estat ni de cap actor internacional rellevant. Aquesta, però, és una responsabilitat que recau en l'actitud anti-democràtica del govern del PP. Entenem, per tant, que davant la impossibilitat de tirar endavant un referèndum pactat amb l'Estat i amb reconeixement internacional previ, com va explicitar el PNR, i després de cinc anys de procés independentista, s'hagi decidit impulsar-lo. L'alternativa a no fer-ho així hagués estat seguir esperant i allargant el processisme, opció que hauria estat celebrada per molts dels dirigents del PDeCAT.
3. Que l'1O Catalunya voti és una prova de força democràtica i de desobediència al govern del PP que vol sortir victoriós per reforçar el règim de 1978. Si el nivell de participació és alt, Catalunya demostrarà la decidida voluntat d’exercir el dret a autodeterminar-se, és a dir, de decidir el seu futur: els drets sempre s’han conquerit i aquesta vegada no serà diferent. En el nostre ideari polític aprovat a l’assemblea del 8 d’abril hi ocupa un lloc molt important la radicalitat democràtica.  s’hi reivindica ampliar la capacitat de decisió de la ciutadania, sense àmbits exclosos, amb noves pràctiques de democràcia deliberativa i directa. Reclamem que es normalitzin instruments com els referèndums, en aquest sentit, des de la defensa de la radicalitat democràtica i el qüestionament de la concreció limitada de l’actual sistema liberal representatiu, no és coherent que ens inhibim en la  proposta del referèndum. La nostra participació és molt important per evitar la victòria del règim del 78 i perquè la dreta catalana capitalitzi l'enfrontament amb el govern de l'Estat. Romandre'n absents deixa més espai al PDeCAT i segueix donant excuses a ERC per mantenir la seva aliança amb la dreta en lloc de treballar amb les esquerres per la obertura del procés constituent que desitgem.
4. Hem treballat i seguirem treballant pel referèndum, una de les nostres principals apostes, per aconseguir suports internacionals i per ampliar aliances a la resta de l'estat. La participació a l'1O serà decisiva per a seguir amb aquesta tasca, per això Catalunya en Comú ha de donar-hi suport: participant-hi, en la desobediència a la repressió de l'Estat, i fent una crida a la ciutadania perquè vagi a votar. La millor manera que la dreta catalana hegemonitzi el referèndum i consolidi JxSI és que Catalunya en Comú s’inhibeixi i no participi.
5. Considerem necessària una consulta a la totalitat de les persones inscrites a Catalunya en comú sobre quin tipus de participació hem de tenir l'1 d'octubre.
6. Tenint en compte que participem d'un espai plural en quant a quina mena d'encaix es vol tenir amb l'estat, creiem que la comunicació ha de ser homogènia respecte de la participació que tindrem l'1O però plural a l'hora d'expressar les diverses sensibilitats presents a Catalunya en Comú. 4 de juliol de 2017
Nota del redactor: La Coordinadora de Catalunya en comú va ser conscient de la transcendència de la deliberació i les conseqüències dels acords en la posició política sobre el referèndum 1-O. Va ser un debat reflexiu, apassionat i respectuós. Els esforços de cercar el consens es va restringir a l’executiva, però no es van traslladar a la coordinadora. El diàleg i la transparència es ressentiren de l’opacitat d’uns acords blindats que, segons es va explicar, ja no es podien obrir i evolucionar, per tant corresponia votar entre posicions confrontades, sense consens.
Construir un consens queda per una propera vegada. L’experiència i la crítica ens permetrà identificar les errades i els encerts de la metodologia emprada
 i la posició adoptada.
Es van presentar 14 aportacions per la coordinadora, més la quinzena de l’executiva en tant que proposta. L’executiva en va seleccionar tres com ponències que definien posicions diferenciades, unes més contradictòries o altres amb elements interpretatius de complementarietat.
La ponència amb la posició nítida de no participar en el referèndum, no votar, no fer campanya, el dia 2-O ja direm, va desistir de sostenir-la i la va retirar a la votació, acollint-se a les escletxes d’ambigüitat de la proposta de l’executiva.
Va haver-hi un màxim de 113 vots (es podien votar les dues ponències o cap d’elles, de forma afirmativa).
La ponència de l’executiva guanyà amb 85 vots (75%).
La ponència alternativa “Aportació...” obtingué 29 vots (25%).  És la que inclou aquesta entrada del blog. Gemma Tarafa i Jaume Asens van votar entre "les 29". Està pendent de publicació per part de Catalunya en comú.


No hay comentarios:

Publicar un comentario