18/1/11

Esclat de violència urbana juvenil a Salt

Un jove delinquent mort arran de la persecució policiaca es converteix en el detonant d'un esclat de violència urbana juvenil a Salt. El noi esdevé en un heroi per adolescents i joves que tenen el carrer per escola, i la miseria com a mitjà de supervivència.

En la situació social degradada és on rau el fons de la rebelió amb la crema de cotxes, motocicletes i cointainers. És l'exclusió social, la miseria i l'atur, la causa de l'agressió i de la ruptura de la convivència, y no el fet de que siguin immigrants majoritàriament magrebins.

Salt, amb 30.304 habitants te gairebé la meitat de gent immigrada. Aquesta població veïna de Girona és com una olla a pressió, o una bombona de butà a prop del foc. Els recurssos escassissims del municipi fan de Salt una bomba de temps, a punt d'esclatar ningú sap quan.

Mitjans socials, culturals i laborals, són decissius per resoldre el conflicte que se va estenen inexorable. I drets plens començant pels de ciutadania, per una sana i col·lectiva convivència veïnal.

La demagògia xenòfoba i prejudicis ancestrals conflueixen atiats per grups i plataformes què es dediquen a dividir i enfrontar un veïnatge carregat de problemes.

Els drets i els deures han de ser universals i per a tothom.

Adjunto una nota de l'amic Francesc al fèisboc, i una declaració des de Salt.

Francesc Ortega Cortijos: "Un conocido mío, Mosso d'Escuadra, me confirma que la mayoría de los propietarios de los vehículos incendiados en Salt el pasado domingo, son africanos. Suficiente para no confundir agresores y víctimas."

Declaració:

Davant els greus fets ocorreguts durant aquest cap de setmana, Esquerra Unida i Alternativa de Salt vol manifestar:

Expressar, la nostra rotunda condemna cap a uns fets vandàlics que han malmès bens públics i privats del veïnatge saltenc, I el que és més important, els i les veïnes han viscut i encara hi viuen com un malson les passades hores, per això, esperem que els responsables, autors i inductors, siguin detinguts i se'ls apliqui la llei. Alhora reconeixem la professionalitat amb la que els cossos de seguretat pública (policies i bombers) han tingut en la gestió del conflicte.

No solament han quedat malmesos bens materials, sinó que s'està tocant la ja de per si tensa convivència al nostre municipi. Malauradament per aquests tipus d'actes vandàlics no cal organitzar un nombre elevat de persones, sinó que un grup reduït pot arribar a causar greus desperfectes. Per això, estigmatitzar qualsevol col·lectiu pels fets, es una actitud demagògica i irresponsable.

Salt necessita un moviment unitari que inclogui a tota la ciutadania sense diferencies d'origen, religió o qualsevol altre fet distintiu, per poder afrontar els problemes d'aquest poble. Els nostres problemes han d'afrontar-se amb mesures socials encaminades a pal·liar les mancances del nostre municipi. Més recursos en educació, serveis socials i ajudes a les famílies, és el que necessita Salt.

El passat mes de març de 2010 en un manifest EUiA deia, entre d'altres coses:

“I, urgentment, a Salt, com en d’altres municipis amb característiques demogràfiques, econòmiques i socials similars, cal que la Generalitat i l’Estat espanyol s’impliquin i financin mesures de xoc per pal·liar la situació de pobresa extrema i la manca absoluta d’expectatives de futur d’un sector de la població, especialment de la població jove. Per exemple: gratuïtat del menjador escolar, multiplicació dels bancs de roba i aliments, ajudes econòmiques i microcrèdits sense interès per poder front a les despeses més peremptòries, formació i inserció laboral,” a més ens cal: Programes específics per ajudar en els problemes de les juntes de veïns i de la degradació d'edificis, carrers i barris ...”

El buscar caps de turc per descarregar la frustració no aportara cap solució.

salt@euia.cat, t: 645941989.

Salt, diumenge 16 de gener de 2011

Dissabte a les 12:00 del migdia,

manifestació a Salt, contra la delinqüencia, per la convicència, sota el lema

"Volem viure a Salt en pau i bé".

No hay comentarios:

Publicar un comentario